KVKK Uygulama Rehberi Nedir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) uygulaması 7 Nisan 2016 tarihi itibariyle başlamıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) bir kamu kurumu olarak son derece ciddi bir rehberler seti, eğitici videolar ve dökümantasyonla bu süreci yönetmektedir. Ne var ki, veri sorumluları için bu durum, binlerce sayfalık belge ve döküman arasında kaybolma sonucu ile bu konuda ciddi eğitimler alma ihtiyacı ve belki de aylar sürecek bir geçiş süreci getirmektedir.

Biz ekip olarak, kişisel verileri güvenli bir şekilde işlemenizi ve korumanızı analitik ve sistematik yöntem ve içerikler ile kolaylaştırılacak bir ‘KVKK Uygulama Rehberi’ hazırladık.

Biz bu ürünümüzle, Kurum'un hazırlamış olduğu binlerce sayfalık dökümanı;

  • Veri sorumlusunun kısa sürede, kolaylıkla ve ustalıkla nasıl uygulayacağını,
  • Kanunla kullanma zorunluluğu getirilmiş olan belgeleri nasıl hazırlayacağınızı ve kullanacağınızı,
  • İş ve işlemlerinizi Kanun ve mevzuata uygun olarak nasıl yürüteceğinizi,

Sistematik bir uygulama rehberi şeklinde ortaya çıkarmayı hedefledik.

KVKK Uygulama Rehberi, çok büyük oranda Kurum'un resmi sitesinde yayınladığı rehberler ve örneklerden yola çıkarak hazırlanmış özgün yöntem ve belgelerden oluşmaktadır.

Rehberde özetle;

  • Uyum süreci işlemlerinin adımlarıyla ve örnekleriyle anlatılması,
  • Uyum konusunda gerekli belgelerin (hazırlanması ve yürürlüğe konulması zorunlu belge örnekleri) sunulması,
  • Kişisel Veri Envanteri çıkarma ve VERBİS’e yüklenecek veri envanterini elde etme,

konularında veri sorumlularına destek sunmaktadır.

KVKK Uygulama Rehberine Gözatın

Güvenilir, Kolay, Hızlı