Özel Öğretim Kurumları Rehberi Nedir?

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ilgili mevzuatı İş Hukuku uygulamalarında farklı çerçeveler açmaktadır. Özel öğretim kurumlarının faaliyete başlaması, yöneticilerin, eğitmenlerin/öğretmenlerin iş sözleşmelerinin onayı ve disiplin işlemleri, okulların yönetim işlerinde yetkili personel gibi pek çok konu İş Hukuku ve Borçlar Hukukunun iş ilişkisine ilişkin hükümlerinin dışına çıkmaktadır.

Bu nedenle İşveren Rehberini tasarlayan İşte Asistan Ekibi olarak alanın özellikleri dikkate alınmış bu kez tam anlamıyla bir sektör versiyonu oluşturulmuştur. Rehber sayesinde özel öğretim kurumunun faaliyete başlamasından faaliyetini sonlandırmasına kadar her aşamasındaki işverenlik işlemleri ve süreçleri konuya özgü örnekleriyle sektör kullanıcılarına sunulmaktadır.

İşte Asistan Özel Öğretim Kurumları Rehberi

Özellikler


Özel Öğretim Kurumları Rehberine Gözatın

Güvenilir, Kolay, Hızlı


Hemen Kullanmaya Başlayın

Paketlere Gözatın