Nedir?

Çalışanın mevcut olan çalışma saatlerinin değiştirilmesidir. Bu değişiklikte işyeri düzen ve verimliliği ön plandadır ve çalışma saatleri esas olarak işverenin yönetim hakkı kapsamında kaldığı söylenebilir.

Çalışma Saatleri Nasıl Değiştirilir? Ne Yapmalısınız?

COVID 19 virüsü ile savaşın en önemli silahlarından biri fiziki teması azaltmaktır. Bu amaçla işyerlerinde çalışanlar mümkün olduğu kadar birbirleri ile temas etmeyecek şekilde iş planları ile çalıştırılmalıdır. İşveren bunu düzenlemekle iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun bir çalışma düzeni sağlamış olacaktır.

Covid-19 Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında işyeri kısa çalışmaya geçeği için veya yetkili kurumlarca bazı sektörlerde çalışma saatlerinde değişiklik kararı alınmış olması nedeni ile değişikliğe gidilecek olabilir. Bu nedenle işyerinde çalışma saatleri de değiştirilmesi zorunluluğu doğmuş olacaktır.

İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin Günlük Çalışma Süresinin Duyurulması başlığını taşıyan 8. Maddesine göre Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere uygun araçlarla duyurulur. Yapılan işlerin niteliğine göre, işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir.

Çalışma sürelerine ilişkin değişikliğe gidilmesi halinde mutlaka bir yönetim organı kararı alınması ve bu karar ile değişikliğin ilan edilmesi şekilde uygulamayı yönetebilirsiniz.

Çalışma Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi Örneklerini kullanarak uygulamayı doğru yönetebilirsiniz.

Çalışma Saatlerini Nasıl Düzenlerim?

Sıfır Noktası
1. ADIM

Yetkili organ (yönetim kurulu/ortaklar kurulu) tarafından karar alınır. (Karar, çalışma saatlerinin hangi aralıklar arasında olacağı, hangi çalışanı kapsayacağı konularını içermelidir

2. ADIM

İşyerinde yapılacak ilan veya bireysel tebliğler ile çalışan bilgilendirilir.

3. ADIM

Yeniden düzenlenmiş olan çalışma saatlerine uymayan çalışan olduğu tespit edilirse bu çalışan hakkında ihtar ve/veya fesih prosedürü uygulanır.

SON

Kolayca Kullanabileceğiniz Hazır Örnekler

Tüm Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi Örneklerine Ulaşmak İçin buraya tıklayabilirsiniz

Çalışma Saatleri Nasıl ve Neden Düzenlenir Öğrenin, Her işyeri için Uygun mu?

1. Covid-19 Önlemleri kapsamında bazı sektörler için (örneğin eczane ve perakende sektörü) çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmiş olması halinde o sektörde yer alan işyerleri için çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerekli midir?
Bu soruya cevabımız evet olacaktır. Salgın ile mücadele kapsamında yetkili kurumların her gün önleyici tedbirler almakta olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda bazı işyerleri için çalışma saatleri de değiştirilmektedir. Bu kararlarda geçen sektörlerde yer alan işyerinizde çalışma saatlerinizin zorunlu olarak değiştirilmesi söz konusu olduğunda çalışanlarınıza ilan ile bu durumu bildirmenizi öneririz.
2. Bu türden bir uygulama sırasında işçinin onayının alınması gerekli midir?
Çalışma sürelerini düzenlenme yetkisi işverendedir. KALDI Kİ COVID 19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAPILAN HER DEĞİŞİKLİĞİN İYİNİYET KURALLARIN AYKIRI OLMADIĞI SÜRECE ZORUNLU BİR TEDBİR OLDUĞU DA KABUL EDİLMELİDİR. Bir işyerinde işin başlama ve bitiş saatlerini, dinlenme saatlerini işveren belirlemektedir. İşveren yönetim hakkı kapsamında işçinin işgücünden, işyerinin değişen gereksinimlerine göre yararlanma yetkisine sahiptir. İşveren, dürüstlük kuralına uygun bir şekilde belirleyeceği günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile dinlenme saatlerini işçilere duyurmakla yükümlü olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son dönemde yaşanan Salgınla Mücadele kapsamında yapılan zorunlu değişikliklerde işverenin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü nedeni ile de işçinin onayının alınmasına bu durumda gerek olmayacaktır.
3. İşin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir mi?
Yapılan işin niteliğine göre, işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir.