Nedir?

Ücretli İzin; 4857 sayılı İş Kanununda Ücretli İzin ilgili açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, bazı hükümlerde, bireysel ücretli izin gerekçelerinden ve uygulamalarından (yıllık ücretli izin, mazeret izni, analık izni gibi) bahsedilmektedir. Ayrıca İş Kanunu’nda düzenlenen telafi çalışması hükümlerine göre bazı durumlarda işveren veya çalışanın talebi ile ücretli izin uygulanması söz konusu olabilmektedir. Bunlar zorunlu nedenle işin durması hali, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi, çalışanın talebi ile kendisine izin verilmesi, benzer nedenlerle işyerinde çalışma yapılmaması halleri olarak örneklendirilebilir.

Ücretli izinde olan çalışan izinli olduğu süre zarfından çalışmıyor olsa dahi ücretini düzenli şekilde almaya devam eder. Yalnızca fazla mesai ya da prim gibi çalışmaya bağlı ücretler tahakkuk edilmez.

Covid 19 Bir Ücretli İzin Nedeni midir?

Kesinlikle evet. Covid 19 nedeniyle farklı gerekçelere dayanılarak farklı şekillerde ücretli izin uygulaması yapılmasına hiçbir engel yoktur. Sık sorulan soruları okuyarak ücretli izin uygulama detaylarını öğrenin!

Ücretli İzinde Olan Çalışana İş Verilebilir mi?

Kural olarak hayır, zira o zaman ücretli izin evden çalışmaya dönüşür. Ancak istisnai olarak bazı işlerin yaptırılmasında bir sakınca olmayıp bunların bordroda çalışma olarak gösterilmesine gerek bulunmamaktadır.

Ücretli İzin Uygulaması için Ne Yapmalısınız?

Ücretli izin, toplu olarak işyerinin tümünde veya departman bazında uygulanacağı gibi sadece bireysel olarak da uygulanabilir. Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde işin durması nedeni ile ücretli izin uygulamasına geçilmesi karar verilmesi halinde öncelikle yönetim organı kararı alınmasını öneririz. Kararın çalışanlara duyurulması önemlidir.

Ücretli İznin yürütülmesi konusunda sizin için hazırladığımız prosedürün adımlarını takip edebilir ve örneklerden yararlanarak doğru bir şekilde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Ücretli İzin Uygulamasını Nasıl Yaparım?

Sıfır Noktası
1. ADIM

Toplu Ücretli İzin (Tüm işyerinde veya departman bazında uygulanacak ücretli izin) için; Yetkili Organ (yönetim kurulu/müdürler kurulu) tarafından karar alınır.
Karar;

  • Ücretli iznin nedeni (-corona virüs, mücbir sebep, salgın hastalık veya başka nedenlerden kaynaklı- Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi)
  • Hangi tarihler arasında kullandırılacağı, hangi işçileri kapsayacağı
  • Ücretli izinde çalışma olup olmayacağı, olacak ise kimleri kapsayacağı
  • İşyerinin tümü/ işyerinin belli bir departmanı/ sadece belli işçileri kapsayacağı

konularını içermelidir.

2. ADIM

İşyerinde yapılacak ilan veya bireysel tebliğler ile personele bildirilir.

Not: Alınan organ kararı bu yönde ise, zorunlu nedenlere ücretli izin uygulaması yapılması halinde zorunlu nedenlerin gerekliliklerine uyma konusunda çalışandan taahhütname alınabilir. (Örnek olarak Covid-19 Pandemisinde gerçekleştirilen ücretli izinde çalışanlara bildirilen taahhütnameyi inceleyebilirsiniz.

3. ADIM

Ücretli izne ayrılan çalışan aylık sigorta prim bildirgelerinde ilgili tarihler için “ücretli izinli” olarak gösterilir.

4. ADIM

Personel izin bitiminde işe dönmez ise devamsızlık prosedürü başlatılır.

5. ADIM

Ücretli iznin bitimi itibari ile telafi edici çalışma yapılmasına dair karar verilmesi halinde telafi çalışması prosedürünü işletiniz.

SON

Kolayca Kullanabileceğiniz Hazır Örnekler

Tüm Ücretli İzin Örneklerine Ulaşmak İçin buraya tıklayabilirsiniz

Ücretli İzin Uygulamasını Öğrenin, İşyerinize Uygun mu?

1. Çalışan ücretli izinde olduğu sürede hangi ödemeler yapılır?
Ücretli izinde işçinin izinli olduğu günlere ait normal ücreti aynen ödenir, ancak fazla mesai gibi çalışma karşılığı ödenen ücretler ise ödenmez.
2. Çalışan ücretli izinde iken Sosyal Güvenlik Primleri yatırılır mı?
Evet, çalışanın sigortası tam olarak yatırılır.
3. Kanunda belirtilen ücretli izinler dışında ücretli izin kullanılabilir mi?
Ücretli İzinler İş Kanununda yıllık ücretli izin, mazeret izni, analık izni olarak sayılmıştır. Bunun dışında Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işveren tarafından bireysel veya toplu olarak ücretli izin kullandırılabilir. COVİD 19 NEDENİYLE İŞYERİ DURMUŞ İSE VEYA ÇALIŞAN 65 YAŞ ÜSTÜ, KRONİK HASTALIK VEYA İŞYERİ YA DA KENDİSİNDEN KAYNAKLANAN BİR NEDENLE İŞE GELEMİYOR İSE ÜCRETLİ İZİN UYGULANABİLİR.
4. Ücretli İzinli sayılığı süre sonunda çalışan işe dönmesi ile çalışmadığı süreler için telafi çalışması yaptırılabilir mi?
Evet. İş Kanunu madde 64 telafi çalışması düzenlenmiştir. Buna göre Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren DÖRT AY içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.
Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.
Son olarak Cumhurbaşkanı Kararı ile kanunda yazan iki aylık telafi süresi salgınla mücadele kapsamında 4 aya çıkarılmıştır.

İlgili Makaleler

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI (TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ) GENELGESİ KAPSAMINDA 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞANLARIN İŞ AKİTLERİNİN DURUMU

“CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ HAKKINDA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU HUKUKİ GÖRÜŞ RAPORU” adlı çalışmamızın yayınlanmasından kısa bir süre sonra belli fiziki koşulları taşıyan kişilerin sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

Devamını Oku

CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ HAKKINDA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMELER

Geçtiğimiz Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 (Korona virüs), Mart ayı başında 100 den fazla ülkeye yayılmış olup, insan sağlığını ve hayatını tehdit eder şekilde yayılmaya devam etmektedir.

Devamını Oku