Nedir?

Uzaktan (evden) çalışma; İş Kanunu 14. maddesinde düzenlenmiş olup, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.

Uzaktan (Evden) Çalışma Uygulamasına Geçmek İçin Ne Yapmalısınız?

Uzaktan çalışma, çalışanların ofis dışında da çalışabilmesine olanak veren bir çalışma yöntemidir. Uzaktan çalışma, söz konusu işin çoğu zaman teknolojik iletişim araçlarının desteğiyle evden veya iş yeri dışında bir yerden yerine getirilmesidir. Uzaktan çalışanlar, iş yeri dışından çalışma hakkı haricinde emsalleriyle aynı haklara sahiptir ve işverenin sorumluluğu altındadır. Bu şekilde çalışma yapılmasına karar verilmesi halinde mutlaka öncel yönetim organı karar almalı ve işyerinde uzaktan çalışma kararı ilan edilmelidir.

Uzaktan Çalışma Örneklerini kullanarak uzaktan (evde) çalışma uygulamasını doğru yönetebilirsiniz.

Uzaktan (Evden) Çalışmayı Nasıl Uygularım?

Sıfır Noktası
1. ADIM

Yetkili organ (yönetim kurulu/müdürler kurulu) tarafından işyerinde uzaktan çalışma uygulaması yapılacağına dair karar alınır. (Alınan karar, uzaktan/evden çalışma yapma gerekçelerini -örneğin, mücbir sebep/salgın hastalık nedeni ile işyerinin kapatılması / işyerindeki faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulmasına neden olan koşullar gibi - uzaktan çalışmanın hangi işçileri kapsadığı başlıklarını içermelidir.)

2. ADIM

İşyerinde yapılacak ilan ile işyerinde uzaktan/evden çalışma uygulaması yapılacağı tüm işçilere (veya ilgili departman ve işçilere) duyurulur.

3. ADIM

Uzaktan veya evden çalışmanın esaslarının belirlendiği bir protokol ile çalışana uzaktan çalışma esaslarını gösteren ve uyulması gereken kuralların belirlendiği bildirim mutlaka tebliğ edilir. Bu protokolde işveren tarafından sağlanan ekipman varsa bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler mutlaka yer almalıdır.

Buna ilişkin karşılaşılacak risklerin en aza indirilmesi için işçiye uzaktan/evden çalışma sırasında uyulması gereken kurallara ilişkin uzaktan/evden çalışma yönergesi tebliğ edilir.

SON

Kolayca Kullanabileceğiniz Hazır Örnekler

Tüm Uzaktan (Evden) Çalışma Örneklerine Ulaşmak İçin buraya tıklayabilirsiniz

Uzaktan Çalışma Nasıl Uygulanır Öğrenin, Çalışanın İçin Uygun mu?

1. Covid-19 Korona Virüs salgını nedeni ile evden çalışma yapılması uzaktan çalışma sayılır mı?
Evet. Uzaktan çalışma son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (korona virüs) pandemisi ile işyerlerinde sıklıkla ve EVDE ÇALIŞMA ŞEKLİNDE uygulanmaktadır. İş sözleşmesinde uzaktan çalışmaya ilişkin hükümler bulunmayan çalışanların uzaktan çalışmasına karar verilmesi halinde uzaktan çalışma prosedüründe belirtilen bazı adımların mutlaka uygulanması gerekmektedir.
2. Uzaktan Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin sorumluluk kimin üzerindedir?
Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
3. Uzaktan Çalışmada Ücret ve SGK primleri yatırılmaya devam eder mi?
Evet. Normal çalışmada olduğu gibi burada da çalışma devam ettiğinden herhangi bir değişiklik olmadan çalışana ücret tahakkuk edilir ve SGK primi de yatırılır.

İlgili Makaleler

EKONOMİK KOŞULLARIN ZORLADIĞI ACİL İŞVEREN GÜNDEMİ: ESNEK ÇALIŞMA -I

İşletmelerde verimliliğin en üst düzeyde sağlanması ve korunması gereken bir dönemdeyiz. Son dönemde 3000’e yakın şirketin konkordato için başvurduğu haberleri gündemde iken “fesih son çaredir ilkesini” sağlaması gereken işverenin imdadına yetişecek çözümleri biliyor muyuz?

Devamını Oku

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI (TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ) GENELGESİ KAPSAMINDA 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞANLARIN İŞ AKİTLERİNİN DURUMU

“CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ HAKKINDA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU HUKUKİ GÖRÜŞ RAPORU” adlı çalışmamızın yayınlanmasından kısa bir süre sonra belli fiziki koşulları taşıyan kişilerin sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

Devamını Oku